Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
14/04/2010

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, № 002-02-11, внесен от Министерски съвет на 19.03.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Водещи мотиви за сключване на Споразумението е желанието на българската страна за синхронизиране на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите от 17 юни 1997 г. с изискванията за членството на Република България в Европейския съюз.

  Чрез предвиденото в споразумението изменение на Договора се въвежда по-голяма конкретика и прецизност на двустранните отношения в областта на инвестициите.

  Предвижда се възможността да се осъществява справедливо, недискриминационно и безпристрастно прилагане на временни мерки в съответствие с процедурните правила на Европейския съюз или на Съвета на сътрудничество в Персийския залив.

  Споразумението е неразделна част от Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 17 юни 1997 г., и подлежи на ратификация със закон от Народното събрание съгласно чл. 3, параграф 2 от него.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Споразумението за изменение на Договора между Република България и Държавата Кувейт за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
  Форма за търсене
  Ключова дума