Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
14/04/2010

  Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), № 002-0-12, внесен от Министерския съвет на 22.03.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  В изпълнение на решението по т. 1 от Протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 7 октомври 2009 г. председателят на Българската академия на науките е провел разговори и подписал от името на българското правителство Изменение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) при условие за последваща ратификация.

  Продължаването на срока на действие на споразумението е необходима стъпка за продължаване на достъпа до качествена спътникова метеорологична информация, която е от съществено значение за изготвянето на високонадеждни и с висока достоверност метеорологични прогнози, както и за интегрирането на Националния институт по метеорология и хидрология в общоевропейските инициативи.

  С ратифицирането на споразумението се създават необходимите правни условия за продължаване действието на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT).

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:
  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1 т. 2 и чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT).
  Форма за търсене
  Ключова дума