Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
14/04/2010

  Законопроект за ратифициране на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-11, внесен от Министерски съвет на 06.04.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Подобряването на качеството на ВиК услугите е основна цел на Националната стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията, приета от правителството през 2004 г. като част от Националната стратегия за развитие на водния сектор. Членството на страната ни в Европейската общност и отговорностите, които сме поели с него, ни задължават в кратки срокове да постигнем съществен напредък в тази област.
  Необходимите инвестиции за реализация на стратегията възлизат на около 6,9 милиарда евро.

  Част от тях ще бъдат осигурени чрез европейските фондове, чрез Оперативните програми „Околна среда” и „Развитие на земеделските райони”, но те не са достатъчни за изграждането на необходимата ВиК инфраструктура. Това налага заедно със средствата по оперативните програми да се търсят и други източници на финансиране от международни финансови институции, които да допълват и направят по-ефективно оползотворяването на средствата от европейските фондове.

  Във връзка с това е предложен за реализация „Проект за развитие на общинската инфраструктура”, който ще се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Съгласно подписаното споразумение, проектът ще се реализира в периода 2010-2015 г., а погасяването на заема – в периода 2017-2028 г.
  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
  Форма за търсене
  Ключова дума