Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
04/11/2010

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн (KfW), проект „Техническа инфраструктура 2010-2013 , № 002-02-40, внесен от Министерски съвет на 22.10..2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 4 ноември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн е подписано на 12 август 2010 г. То се отнася за финансиране на Общинска програма за инфраструктура, проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” и е следствие на изпълнението на договореностите за двустранно сътрудничество между правителствата на Република България и на Федерална Република Германия.

  Съгласно споразумението българската страна ще получи 34,373 хил.евро заем за срок 20 години, включително 5 години гратисен период, годишна лихва по отпуснатите средства в размер 3,08 на сто и такса ангажимент върху неотпуснатите суми в размер на 0,25 на сто годишно.

  Проектът цели подсигуряване на икономическата и туристическа инфраструктура срещу свлачища и наводнения, да допринесе за приспособяване към климатичните промени и да подобри условията на живот за населението в обхванатите от проекта региони. По-конкретно това ще стане чрез корекция на река Русенски Лом, чрез надежден контрол на ерозията и наводненията в Русе и в западната част на Силистра, както и чрез осигуряване на надеждна защита на бреговата линия и стабилизиране на брега в Поморие. По проекта са направени необходимите икономически, финансови, социални и екологически анализи, които обосновават ползите от него и ефективността на предвидените разходи.

  Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл.85, ал.1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщлт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн (KfW) , проект „Техническа инфраструктура” 2010-2013”, подписано на 12 август 2010 г. в София.

  Становището е прието на 4 ноември 2010 г. с единодушие.
  Форма за търсене
  Ключова дума