Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
04/11/2010

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея, подписана на 20 юли 2010 г. във Виена, № 002-02-41, внесен от Министерски съвет на 22 октомври 2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 4 ноември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  В Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (СИДДО) e от голямо значение за развитието на двустранното сътрудничество между двете държави във всички области. Австрия е традиционен инвеститор у нас и новата спогодба създава благоприятни и легални условия за максимално стимулиране на потока на инвестиции от Австрия към България. Значението на новата СИДДО се изразява в три основни аспекта:

  1. Налице е актуална спогодба между двете държави, която по балансиран и равнопоставен начин защитава интересите и на двете страни, като се взема предвид разликата между икономическото им развитие.

  2. Документът ще прекрати практиката на “treaty shopping” , т.е. „купуване” и използване на по-благоприятна от данъчна гледна точка спогодба, вместо тази, която е приложима в конкретния случай – практика, твърде честа при сега действащата спогодба.

  3. Ще бъдат създадени предпоставки за обширен и ефективен обмен на информация по осъществяваните икономически дейности, съответно реализираните във връзка с тях сделки и движението на паричните средства в междудържавен аспект, чрез възможността за разкриване на банкова информация.

  Спогодбата е в съответствие с основните насоки на българската външна политика.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и протокола към нея, подписани на 20 юли 2010 г. във Виена между Република България и Република Австрия.

  Становището е прието на 4 ноември 2010 година. с единодушие.
  Форма за търсене
  Ключова дума