Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
04/11/2010

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 СВ16IPO007, № 002-02-44, внесен от Министерски съвет на 02.11..2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 4 ноември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония по Инструмента за предприсъединителна помощ е одобрена от Европейската комисия на 14 декември 2007 г. и е финансирана с публични средства от бюджетите на двете държави. Общата стратегическа цел на програмата е устойчиво развитие на граничния регион в подкрепа на усилията за по-широко европейско сътрудничество и интеграция.

  Чрез меморандума се осигурява пълноправното участие в програмата, като се определят правомощията на органите, отговорни за ефективното й управление в съответствие с поетите ангажименти от нашата страна пред Европейската комисия. За целите на изпълнението на програмата е създаден Съвместен технически секретариат със седалище в гр. Кюстендил, а негов клон е създаден в македонския град Струмица, откъдето ще се водят контактите на местно ниво с потенциалните бенефициенти.

  Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание на основание чл.85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на Република Македония относно изпълнение на ИПП Програма за трансгранично сътрудничество със CCI номер 2007 СВ16IPO007.

  Становището е прието на 4 ноември 2010 г. с единодушие.
  Форма за търсене
  Ключова дума