Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
04/11/2010

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ, № 002-02-42, внесен от Министерския съвет на 28.10.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 4 ноември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно изложените от вносителя мотиви, с предложения за ратифициране Меморандум за разбирателство се осигурява пълноправното участие на България в Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. Общата стратегическа цел на програмата е равномерно устойчиво развитие, изградено върху ключовите силни области на българо-турското трансгранично сътрудничество, допринасяйки за по-силно европейско сътрудничество в цялост.

  Определят се правомощията на органите, отговорни за ефективното управление и изпълнение на програмата, в съответствие с поетите ангажименти от страната ни пред Европейската комисия. Документът съдържа основни правила за изпълнението на финансовото управление на програмата. Дефинирани са функциите на органите, свързани с управлението и контрола, както и с разпределението на правата и отговорностите на всички органи, участващи в изпълнението на програмата. Описани са институциите, участващи в изпълнението и управлението на програмата и също техните отговорности.

  Тъй като меморандумът за разбирателство съдържа финансови задължения за държавата, той подлежи на ратификация със закон от Народното събрание.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което, с дванадесет гласа „за” и два гласа „против”, Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Турция, представлявано от генералния секретар по въпросите на Европейския съюз, за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ.
  Форма за търсене
  Ключова дума