Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
25/11/2010

  : Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, № 002-02-48, внесен от Министерски съвет на 18.11..2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 25 ноември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  Република Корея е четвъртата по големина икономика в Азия и дванадесетата в световен мащаб. Дипломатическите отношения между нашата страна и Република Корея са с едва с двадесетгодишна давност, но въпреки краткостта им контактите между двете държави са активни както на политическо, така и на икономическо и културно нива.
  Подписаното на 10 май, тази година в Брюксел Рамково споразумение отношенията между страните членки на Европейския съюз и Република Корея затвърждават отношенията им на засилено партньорство и активен политически диалог на основата зачитането на демократичните принципи, правата на човека и основните свободи.
  Страните ще развиват сътрудничество в редица области като борбата с тероризма, всички области от взаимен интерес, свързани с търговията и инвестициите, политиката в областта на конкуренцията, политиката по отношение на потребителите, на туризма и други. В областта на правосъдието ще има активизиране на съвместните действия в сфери като защита на личните данни, миграция, борба с организираната престъпност, борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма, борба с незаконните наркотици.
  Рамковото споразумение не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България.
  Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие единодушно следното
  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл.85, ал.1, т.5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, подписано на 10 май 2010 г. в Брюксел.
  Форма за търсене
  Ключова дума