Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
15/06/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, № 102-02-13, внесен от Министерски съвет на 07.06.2011 г.
  На извънредно заседание, проведено на 15 юни 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  След установяването на дипломатически отношения между Република България и Черна пора на 2 август 2006 г. двустранните отношения между тях бележат възходящо развитие. На фона на постигнатото и в светлината на перспективите за по-нататъшно развитие на българо-черногорските отношения настоящата Консулска конвенция има важно значение за консулското сътрудничество между двете страни. Съобразена с основните принципи и норми на международното право, тя ще допринесе за правното регламентиране на взаимоотношенията в консулската област и за по-качественото консулско обслужване на гражданите на всяка от страните на територията на другата.

  Консулската конвенция урежда редица важни въпроси на сътрудничество в областта на консулските отношения.

  В изпълнение на Приоритет VІІ, цел 138 от Програмата на правителството на европейското развитие на България,у отнасящи се до активната и водеща роля на Република България в във формулиране на европейската политика към Западните Балкани, проектът на Консулска конвенция между Република България и Черна гора е одобрен като основа за водене на преговори от Министерски съвет с Решение № 152 от 17 март 2011 г.

  Консулската конвенция е подписана на 18 януари 2011 г. в София.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Консулската конвенция между Република България и Черна гора.
  Форма за търсене
  Ключова дума