Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
15/06/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменението на заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 102-02-14, внесен от Министерския съвет на 10.06.2011 г.
  На извънредно заседание, проведено на 15 юни 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно представените от вносителя мотиви, заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура“ включва рехабилитация и частична реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа, доставка на оборудване за централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти и дейности, свързани с повишаване безопасността и сигурността на движението.

  Изменението на проекта се налага по следните причини:

  - да се отразят новите приоритети н правителството по отношение усвояването на средствата от ЕС. За да не загуби страната ни някои от предоставените средства е необходимо предприемане на спешни действия за регулиране подготовката на програмата и изпълнението и за предоставяне на достатъчно съфинансиране;

  - финансирането на оставащите за изпълнение дейности да бъде съобразено с провежданата фискална политика за постигане на бюджетен дефицит, съответстващ с целите на ЕС.
  Размерът на заема остава непроменен – 90 млн. евро, като се намалява делът на финансирането от страна на заемополучателя – от 54 млн. евро на 15,62 млн. евро.

  Сумата не е константна, постоянни са дяловите проценти на разходите. Удължава се с 24 месеца крайната дата на заема – до 30 юни 2013 г. Удължаването ще позволи да бъдат завършени работите по рехабилитацията на пътищата и да се постигне задоволителен резултат по разширения компонент за институционално развитие.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с 12 гласа „за” и 2 „въздържали се” прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 3, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
  Форма за търсене
  Ключова дума