Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
15/09/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия, № 102-02-20, внесен от Министерския съвет на 07.09.2011 г.
  На редовно заседание, проведено на 15 септември 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно представените от вносителя мотиви, предложената за ратифициране спогодба ще замени действащата Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Република Грузия. Новата двустранна спогодба е договорена в изпълнение на произтичащите от членството на страната ни в Европейския съюз ангажименти за привеждане на двустранните договори в областта на въздухоплаването в съответствие с правото на ЕС. Разпоредбите ѝ допълват в приложното поле на двустранните отношения договореностите от основното многостранно Споразумение за общо авиационно пространство между Грузия и Европейската комисия.

  В текста на новата двустранна спогодба са приложени и спазени всички изискуеми стандарти на европейското и международното въздушно право. Текстът е приет от ЕС без забележки. Договорът съдържа необходимите правни условия за трайна и взаимноизгодна експлоатация на редовни международни въздушни линии при съвременните условия на действие на международните стандарти и изисквания за техническа безопасност, сигурност и икономическа ефективност.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия.
  Форма за търсене
  Ключова дума