Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
06/10/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, № 102-02-25, внесен от Министерски съвет на 28 септември 2011 г.
  На редовно заседание, проведено на 6 октомври 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Република България е заинтересована от международното регламентиране на проблематиката, свързана с изваждане на потънало имущество и със създаване на ясни международни правила за отговорностите на страните в този процес. Като крайбрежна държава българската страна участва активно с представители в действията по договаряне на текста на конвенцията.

  Конвенцията въвежда унифициран международноправен режим, който регламентира правилата за маркиране на потънали кораби или корабни товари, които представляват опасност за корабоплаването и околната среда. Тя засяга още задълженията, които възникват във връзка с изваждането на такова имущество, задълженията за застраховане на корабите и за тяхното освидетелстване. По отношение на приложното поле на конвенцията – тя се прилага за кораби над 300 бруто тона. Този размер разширява действието й към по-голям брой плавателни съдове, преминаващи през българските морски пространства и посещаващи български пристанища.

  За нашата страна конвенцията ще допринесе за по-добрата защита на интересите й в случай на морско произшествие като крайбрежна държава по смисъла на Конвенцията на ООН по морско право.

  Конвенцията е в съответствие с основните насоки на българската външна политика.

  По време на провелото се обсъждане, Комисията взе решение да предложи на Народното събрание следната редакционна поправка в изписване на наименованието на така предложения законопроект, а именно – Международна конвенция от Найроби за изваждане на потънало имущество, 2007.

  След приключването на дискусията, се проведе гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007.
  Форма за търсене
  Ключова дума