Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
14/06/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17(Ми-8), Ми-35(Ми-24) и техните модификации на територията на Република България, № 202-02-21, внесен от Министерския съвет на 07.06.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 14 юни 2012 г. Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно предоставените от вносителя мотиви, споразумението е подписано в изпълнение на политиката на правителството на Република България за развитието на националната отбранително-индустриална база и подпомагане на предприятията от българската отбранителна индустрия. В изпълнение на споразумението български предприятия ще получат възможност да бъдат сертифицирани в ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17(Ми-8), Ми-35(Ми-24) и техните модификации.

  Обемът от дейностите по оказване на техническо съдействие при организацията на ремонта и модернизацията на вертолетите на територията на страната, стойността на оказаните услуги, предоставените документация, имущество, а така също резервни части и агрегати, необходими за ремонта и модернизацията на вертолетите, ще се установяват и заплащат при условия и по ред, които ще бъдат обект на отделни договори.

  Действащата нормативна уредба, регламентираща провеждането на обществени поръчки за ремонт и модернизация на военна техника и дейността на предприятията от военнопромишления комплекс, ограничава възможностите за реализиране на предвиденото в споразумението сътрудничество. В това число са и поетите задължения от българска страна, установени в чл. 5, параграф 1 от споразумението. Поради това, на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, след ратификация споразумението ще има приоритет над националните норми, които му противоречат.
  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17(Ми-8), Ми-35(Ми-24) и техните модификации на територията на Република България.
  Форма за търсене
  Ключова дума