Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
E-mail: l.lazarov@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 490
Телефон: 02 939 22 51; Факс: факс: 02 986 15 23
Светлана Йорданова - главен специалист
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
E-mail: l.lazarov@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 488
Телефон: 02 939 24 57; Факс: факс: 02 986 15 23
Лазар Лазаров - главен експертен сътрудник
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
E-mail: t.georgieva@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 505
Телефон: 02 939 24 49; Факс: факс: 02 986 15 23
Татяна Георгиева - главен експертен сътрудник
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
E-mail: l.abadjieva@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 505
Телефон: 02 939 24 57; Факс: факс: 02 986 15 23
Лилия Абаджиева - старши експертен сътрудник