Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
27/06/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-13, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2012 г., разгледа проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-13, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Вежди Рашидов, министър на културата, г-н Митко Димитров, заместник министър на културата, г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт.

  Проектът за решение бе представен от г-н Вежди Рашидов, министър на културата.

  С проекта за решение се предлага на Народното събрание, на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Виктор Константинов Топузлийски.

  Предложението е мотивирано с дългогодишната дейност на Виктор Топузлийски, който има осезаемо присъствие в българския цирк и вариетето в продължение на повече от 42 години, като клоун, артист-хуморист и наставник на млади циркови артисти.

  В последвалата дискусия за пореден път се акцентира върху необходимостта от създаването на нов механизъм за признаване приноса към държавата и нацията извън пенсионната система, която не следва да се използва за решаване на социалния статус на лицата.

  Г-н Вежди Рашидов поясни, че междуведомствена работна група е подготвила проектозакон за награждаване на граждани със заслуги към държавата и нацията.

  След проведено гласуване с резултати: „За” – 13 гласа, „Против” и „Въздържали се” - няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-13, внесен от Министерски съвет на 05.04.2012 г. на Виктор Константинов Топузлийски, считано от 1 януари 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума