Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
30/01/2013

  СТАНОВИЩЕ

  ОТНОСНО: Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2013 г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 30 януари 2013 г., разгледа и обсъди Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2013 г., № 302-00-5, внесена от Министерски съвет на 17.01.2013 г. Годишната програма е приета с Решение № 34 на Министерския съвет на 17 януари 2013 г.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 15 гласа, „Против” – няма и „Въздържал се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага в Годишната работна програма на Народното събрание за 2013 г. да се включат като подлежащи на наблюдение и контрол следните актове на европейските институции:

  1. Ефективност на институциите за професионално пенсионно осигуряване.

  2. Модернизиране на обществените служби по заетостта.

  3. Европейска платформа за борба с недекларирания труд.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума