Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
28/10/2009, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 134
1.Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-23, внесен от ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ на 28.09.2009 г.
2.Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-28, внесен от ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ на 07.10.08.2009
3.Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-31, внесен от ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА и СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА на16.10.8.2009 г.
4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума