Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
09/12/2009, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1.Представяне,обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 902-01-51, внесен от Министерски съвет на 02.12.2009 г.
2.Обсъждане на Работен доклад за второ гласуване на Общ Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда изготвен от приетите на първо четене:
1.1 Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-28, внесен от ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ на 07.10.08.2009 г.
1.2.Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-39, внесен от СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА, ВЯРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА и ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА на 28.10.2009 г.
3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума