Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
13/01/2010, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1.Представяне,обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата,№ 954-01-53,внесен от ДАНИЕЛА МАРИНОВА ПЕТРОВА, СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА и КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ на 09.12.2009 г.
2.Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 11.12.2009 г.
3.Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 902-01-58, внесен от Министерски съвет на 11.12.2009 г.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда,№ 902-01-60, внесен от Министерски съвет на17.12.2009г.
5.Разни
Форма за търсене
Ключова дума