Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
20/01/2010, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1.Представяне,обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 902-01-65, внесен от Министерски съвет на 29.12.2009 г.
2.Представяне,обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, № 002-01-1, внесен от Министерски съвет на 04.01.2010 г.
3.Представяне,обсъждане и гласуване на Законопроект за закриване на Социалноинвестиционния фонд, №002-01-6, внесен от Министерски съвет на 11.01.2010 г.
4. Разни.

Форма за търсене
Ключова дума