Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
03/02/2010, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1.Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за приемане на Годишния доклад за младежта за 2008 г., № 902-00-38, внесен на 29.12.2009 г.
2.Работен доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 902-01-57, внесен от Министерски съвет на 11.12.2009 г.- за второ четене
3.Работен доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда,№ 902-01-60, внесен от Министерски съвет на 17.12.2009г.- за второ четене
4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума