Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
14/04/2010, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1.Представяне на Отчета за дейността на Икономически и социален съвет за 2009 г.№ 030-00-10 ,внесен от Икономически и социален съвет на на 31.03.2010 г.

2.Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 002-03-5, внесен от Министерски съвет на 18.03.2010 г.

3.Разни.

Форма за търсене
Ключова дума