Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
07/07/2010, 17:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1.Обсъждане на Указ № 176 на Президента на Република България, постъпил на 05.07.2010 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от Народното събрание на 23 юни 2010 г. и мотивите към указа.
2.Разни
Форма за търсене
Ключова дума