Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
14/07/2010, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1.Работен доклад по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 002-01-52, внесен от Министерски съвет на 14.06.2010 г. .-за второ четене
2.Представяне на концепцията за пенсионната реформа от г-н Тотю Младенов- Министър на труда и социалната политика.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума