Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
02/02/2011, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2011 г.), № 102-00-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2011 г.

2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума