Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
16/02/2011, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
Дневен ред:

1. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества, № 002-01-105, внесен от Министерски съвет на 26.11.2010 г.- за второ гласуване

2. Обсъждане и гласуване на Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, № 002-01-106, внесен от Министерски съвет - за второ гласуване

3. Определение на Конституционния съд от 08.02.2011 г., с по к.д. № 21/2010 г., за установяване противоконституционност на § 48 от ЗИД на КСО (относно § 4а от ПЗР на КСО) ( ДВ, бр.100/2010 г.).
Форма за търсене
Ключова дума