Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
16/03/2011, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1.Представяне, обсъждане и гласуване на Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД- Сопот №102-03-4, внесен от Министерски съвет на 7. 02. 2011 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 200 на Международната организация на труда относно ХИВ/СПИН, приета на 99-тата сесия на Международната конференция на труда на 17 юни 2010 г. в Женева, № 102-03-6, внесен от Министерски съвет на 07.03.2011 г.
Форма за търсене
Ключова дума