Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
15/06/2011, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Изслушване на Доклад за текущия статус и напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” 2007-2013 г.(Фокус върху приноса към политиката по заетостта)


2. Гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 102-01-27, внесен от Министерски съвет на 09.05.2011 г.-приет на първо гласуване на 26.05.2011 г. -за второ гласуване
Форма за търсене
Ключова дума