Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
28/09/2011, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-87, внесен от КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА на 29.07.2011 г.

2. Представяне обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 154-01-86, внесен от КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА на 29.07.2011 г.

3. Представяне обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-91 внесен от ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА на 31.08.2011 г.

4. Обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 102-01-53, внесен от Министерски съвет на 29. 07. 2011 г. - за второ гласуване
Форма за търсене
Ключова дума