Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
17/11/2011, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 102-01-75, внесен от Министерски съвет на 11.11.2011 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната организация на труда, № 102-02-26, внесен от Министерски съвет на 10.11.2011 г.
Форма за търсене
Ключова дума