Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
28/09/2012, 10:00
Изнесено заседание, зала Зала 201, Областна администрация - Смолян
Съвместно заседание с Комисията по здравеопазването.

Точка единствена. Обсъждане на правната рамка, касаеща регламентиране на центровете за интегрирани здравно-социални услуги с цел въвеждане на модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания.
Форма за търсене
Ключова дума