Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
23/01/2013, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 456
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Проект за решение за приемане на Национална стратегия за младежта (2012-2020), № 202-03-19, внесен от Министерски съвет на 21.12.2012 г.

2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратификация на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерски съвет на 17.01.2013 г.
Форма за търсене
Ключова дума