Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
26/01/2011

  Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III) № 002-02-56, внесен от Министерския съвет на 30.12.2010 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 26.01.2011 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III) № 002-02-56, внесен от Министерския съвет на 30.12.2010 г.
  На заседанието присъства Анита Димитрова - старши експерт в дирекция „Международно и европейско сътрудничество" на Министерството на образованието, младежта и науката, която представи законопроекта от страна на вносителите. От Съвета на ректорите и Министерство на финансите постъпиха писмени становища, които подкрепят законопроекта, а МОМН предостави писмена справка за успешното приключване на програмите CEEPUS I и CEEPUS II, в която липсваха финансови и количествени показатели за участието на България.
  CEEPUS е създадена през 1993 г. като дългосрочна програма за междууниверситетски обмен. Тя е оценена от независими експерти като ефективна и на това основание е подновявана неколкократно. Програмата цели изграждане на междууниверситетска мрежа, в рамките на която се осъществява студентска и преподавателска мобилност. Споразумението CEEPUS III е подписано на 25 март 2010 г. в Будва, Черна Гора, като за него е характерно включването на научните изследвания в междууниверситетското сътрудничество.
  Народните представители поставиха въпроси доколко предвидените по националното законодателство стипендии в размер от 135 лева за студенти и 450 - за преподаватели са в състояние да покрият реално включените в тях разходи за квартири и медицински застраховки, защото в противен случай от мобилността ще се възползват само тези, които могат да си доплащат. Бяха поискани и допълнителни разяснения, относно критериите, по които се извършва подбора на университети, участващи в мрежата, както и обвързано ли е Народното събрание с нова ратификация за подновяване на споразумението след седем години.
  След проведено гласуване с резултат от 15 гласа „за", 0 - „против" и 0 „въздържали се", Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване проекта на Закон за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III) № 002-02-56, внесен от Министерския съвет на 30.12.2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО,НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА,МЛАДЕЖТА И СПОРТА:
  ОГНЯН СТОИЧКОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума