Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
E-mail: lina.mahdi@parliament.bg ; komisia_energetika@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 442
Телефон: 02/939 33 60; Факс: 02/939 36 30
Лина Махди