Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
E-mail: health_committee@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 475
Телефон: (+359 2) 987 46 49, (+359 2) 939 21 86; Факс: (+359 2) 987 87 68
г-жа Боряна Иванова