Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
E-mail: budget@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: +359 2 939-21-66; Факс: +359 2 987-22-38