Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
01/04/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх. № 553-03-42/01.04.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-64, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.03.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 01.04.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-64, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.03.2015 г.
  На заседанието присъства г-жа Емилия Недева – член на Висшия адвокатски съвет.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов. Той посочи, че внесеният законопроект е резултат от волята на няколко политически сили да се приемат адекватни мерки за защита на държавния и обществения интерес. Със законопроекта се цели да се даде възможност на прокурора да предявява искове и да бъде страна в гражданското съдопроизводство, за защита на интересите на държавата, общините или на граждани, ползващи се от особената закрила на закона.
  В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Кирил Калфин, Данаил Кирилов, Петър Славов, Свилен Иванов, Димитър Делчев, Явор Нотев, Четин Казак, Десислава Атанасова, Христиан Митев и Лъчезар Никифоров. В хода на дискусията част от тях заявиха невъзможност да подкрепят законопроекта в този му вид, а останалите се обединиха около становището за необходимостта от вземане на мерки за защита на държавния и обществения интерес, като посочиха, че между първо и второ гласуване следва да се прецизират употребените в предложените разпоредби понятия, да се конкретизира компетентният прокурор и да се уточнят правомощията на съда.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-64, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 31.03.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума