Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
16/03/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-26/23.03.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г., № 602-02-5, внесен от Министерския съвет на 10.03.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 16 март 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г., № 602-02-5, внесен от Министерския съвет на 10.03.2016 г.
  На заседанието присъства от Министерството на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков – заместник-министър.
  Законопроектът беше представен от г-н Нанков, който посочи, че със Споразумението се предвижда Международната банка за възстановяване и развие да предостави консултантска услуга на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с това да доразвие мерките, залегнали в Плана за действие на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България в периода 2014-2023 г.
  Консултантската дейност е насочена към подпомагането и създаването на условия, механизми и капацитети за подобряване на дейността и увеличаване на ефективността на ВиК отрасъла. Предвижда се изготвянето на стратегия за финансиране и механизми за намаляване на въздействието на цените вследствие на реформата в отрасъла и ускорените инвестиции. Със Споразумението се цели укрепване на регулаторния капацитет и засилване на функциите на Държавната комисията за енергийно и водно регулиране, както и създаването на процедури за задържане на част от приходите от услугите за бъдещо рефинансиране в сектора.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г., № 602-02-5, внесен от Министерския съвет на 10.03.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума