Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
20/09/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-99/27.09.2016г.

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-145, внесен от Анна Василева Александрова, Свилен Филипов Иванов и Данаил Димитров Кирилов.

  На свое заседание, проведено на 20 септември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-145, внесен от Анна Василева Александрова, Свилен Филипов Иванов и Данаил Димитров Кирилов.
  На заседанието присъстваха: oт Министерството на правосъдието – г-жа Вергиния Мичева - заместник-министър и г-н Любомир Талев - директор на дирекция „Съвет по законодателство”.
  Законопроектът беше представен от г-н Кирилов, който посочи, че със него се цели възстановяване на касационното обжалване на исковете за родителски права, лични отношения и издръжка на детето. Възстановяването на достъпа до касационно разглеждане, ще гарантира върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища по дела със съществен обществен интерес, каквито са тези, свързани с упражняването на родителските права и защитата на правата на детето.
  Г-жа Мичева изрази подкрепата си към законопроекта и отбеляза, че възможността за касационно обжалване на исковете, свързани с упражняването на родителски права, е от изключително значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-145, внесен от Анна Василева Александрова, Свилен Филипов Иванов и Данаил Димитров Кирилов.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума