Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
19/10/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-103/20.10.2016 г.

  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 654-01-97, внесен от Велизар Пенков Енчев на 27.07.2016 г.; № 654-01-113, внесен от Радан Миленов Кънев, Атанас Петров Атанасов и Борис Борисов Станимиров на 11.10.2016 г.; № 654-01-114, внесен от Лъчезар Стаменов Никифоров и група народни представители на 11.10.2016 г.; № 654-01-116, внесен от Гроздан Спасов Караджов, Петър Владиславов Славов и Иван Кирилов Иванов на 13.10.2016 г.; № 654-01-118, внесен Филип Стефанов Попов и Иван Валентинов Иванов на 14.10.2016 г.; № 654-01-119, внесен от Красимир Любомиров Велчев, Данаил Димитров Кирилов, Александър Руменов Ненков, Георг Даниелов Георгиев, Станислав Стоянов Иванов и Валентин Алексиев Николов на 17.10.2016 г.; № 654-01-120, внесен от Георги Стоянов Кадиев на 17.10.2016 г.; № 654-01-121, внесен от Велизар Пенков Енчев на 17.10.2016 г.; № 654-01-122, внесен от Лютви Ахмед Местан на 17.10.2016 г.; № 654-01-123, внесен от Димитър Андреев Делчев, Настимир Ананиев Ананиев, Антони Антониев Тренчев, Борислав Любенов Великов и Найден Маринов Зеленогорски на 17.10.2016 г.; № 654-01-124, внесен от Найден Маринов Зеленогорски, Борис Янков Ячев, Данаил Димитров Кирилов и Димитър Кирилов Байрактаров на 17.10.2016 г. и № 654-01-125, внесен от Четин Хюсеин Казак на 17.10.2016 г.


  На свое заседание, проведено на 19 октомври 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроектите за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи: г-н Василий Такев – постоянен секретар, г-жа Светлана Стоянова – директор на дирекция „Правна” и г-н Иларион Иларионов – съветник на министъра; от Централната избирателна комисия: г-жа Ивилина Алексиева - председател, г-жа Севинч Солакова - секретар и г-н Ивайло Ивков - член; г-н Стоил Стоилов – член на Обществения съвет на Централната избирателна комисия и г-жа Ева Марчева от сдружение „Движение експерти на гражданското общество”.

  Народният представител Велизар Енчев представи законопроектите за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 654-01-97 и № 654-01-121. Той посочи, че с тях се цели в държави, в които към момента на обявяване на датата на изборите е въведено извънредно или военно положение, да не се допуска образуване на избирателни секции и провеждане на избори, както и отмяна на задължителното гласуване и квадратчето „Не подкрепям никого”.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-113, беше представен от народния представител Борис Станимиров, който отбеляза, че с него се предлага отмяна на въведените ограничения за разкриване на секционни избирателни комисии извън страната.

  Народният представител Лъчезар Никифоров представи мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-114, с който се предлага общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава да не може да надвишава 55.

  Със законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-116, представен от народния представител Гроздан Караджов, се цели прецизиране на Приложение № 2 към чл. 312 „Методика за определяне на резултатите от гласуването при изборите за президент и вицепрезидент на републиката”.

  Народният представител Филип Попов представи законопроект № 654-01-118, като посочи необходимостта от отмяна на квадратчето „Не подкрепям никого”.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-119, беше представен от народния представител Данаил Кирилов. Той отбеляза, че с него се цели да отпадне ограничението от 35 избирателни секции в една държава – членка на Европейския съюз. Със законопроекта се дава възможност в избирателни секции извън страната, с решение на Централната избирателна комисия, взето включително в изборния ден, гласуването с хартиени бюлетини да може да се осъществява с повече от една избирателна кутия. Относно квадратчето „Не подкрепям никого” се предлага потвърждаване на правилото във всички видове избори при определяне на резултата да се отчита този вот за действителен.

  Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-120, беше представен от народния представител Георги Кадиев. Със законопроекта се цели отмяна на задължителното гласуване, отпадане на квадратчето „Не подкрепям никого” и премахване на ограниченията за образуване на избирателни секции извън страната. Предлага се при провеждане на различни видове избори на една и съща дата секционните избирателни комисии, обхващащи едни и същи избиратели, да се помещават в общо помещение, като на избирателите се връчват едновременно всички бюлетини, в които могат да упражнят правото си на глас.

  Със законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-122, внесен от Лютви Ахмед Местан се цели отмяна на задължителното гласуване и възстановяването на отменените правила за образуване на секции в чужбина. Предлага се възможността предизборната кампания да се води и на друг език, като се предвижда осигуряването на превод на български език.

  Законопроектът за допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-123 беше представен от народния представител Димитър Делчев. Той отбеляза, че с него се цели отпадане на ограничението за разкриване на повече от 35 секции в държави - членки на Европейския съюз, което ще даде възможност на много българи да упражнят правото си на глас.

  Със законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-124, представен от Данаил Кирилов, се предлага за мажоритарните избори за кметове и за президент и вицепрезидент на републиката в методиките за определяне на резултатите да се зачита тежестта на вота, отразен в квадратчето „Не подкрепям никого”.

  Народният представител Четин Казак представи мотивите на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-125, като подчерта, че с него се цели отмяна на задължителното гласуване и възстановяване на отменените правила за образуване на секции в чужбина. С така предлагания законопроект се предлага квадратчето „Не подкрепям никого” да отпадне от Изборния кодекс. Предвижда се възможността предизборната кампания да се води и на друг език, като се предвижда осигуряването на превод на български език.

  При обсъждането на законопроектите народните представители Михаил Миков, Филип Попов, Чавдар Георгиев, Хамид Хамид и Четин Казак изразиха своята подкрепа за отпадането на задължителното гласуване и на квадратчето „Не подкрепям никого”, като посочиха, че с въвеждането им се нарушават основни конституционни права на гражданите.
  Народните представители Петър Славов, Димитър Делчев, Христиан Митев и Емил Димитров изказаха принципната си подкрепа за отпадане на ограничението за образуване на избирателни секции в държави - членки на Европейския съюз.
  Народният представител Данаил Кирилов отбеляза, че в свое решение Европейският съд по правата на човека е постановил, че задължителното гласуване не нарушава основните конституционни свободи, тъй като е задължително единствено отиването в избирателната секция, а избирателят е свободен да не гласува и може да пусне празна или невалидна бюлетина.
  В дискусията взеха участие представители на Централната избирателна комисия и на Министерството на външните работи. Г-жа Ивилина Алексиева посочи, че ако се промени отчитането на резултата на квадратчето „Не подкрепям никого“, това ще се отрази върху методическите указания, план-сметката за изборите, обучението на секционните и районните избирателни комисии, разяснителната кампания и програмния продукт на „Информационно обслужване“. Тя отбеляза, че премахването на квадратчето „Не подкрепям никого“ ще доведе до отпечатване на нови бюлетини, което би струвало над 2 млн. лв.

  След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси:
  - с 3 гласа „за”, 6 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-97, внесен от Велизар Пенков Енчев на 27.07.2016 г.;
  - с 3 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-113, внесен от Радан Миленов Кънев, Атанас Петров Атанасов и Борис Борисов Станимиров на 11.10.2016 г. ;
  - с 1 глас „за”, 0 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-114, внесен от Лъчезар Стаменов Никифоров и група народни представители на 11.10.2016 г. ;
  - с 2 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-116, внесен от Гроздан Спасов Караджов, Петър Владиславов Славов и Иван Кирилов Иванов на 13.10.2016 г.;
  - с 5 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Изборния кодекс, № 654-01-118, внесен Филип Стефанов Попов и Иван Валентинов Иванов на 14.10.2016 г.;
  - с 10 гласа „за”, 8 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-119, внесен от Красимир Любомиров Велчев, Данаил Димитров Кирилов, Александър Руменов Ненков, Георг Даниелов Георгиев, Станислав Стоянов Иванов и Валентин Алексиев Николов на 17.10.2016 г.;
  - с 3 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-120, внесен от Георги Стоянов Кадиев на 17.10.2016 г.;
  - с 6 гласа „за”, 10 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-121, внесен от Велизар Пенков Енчев на 17.10.2016 г.;
  - с 3 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-122, внесен от Лютви Ахмед Местан на 17.10.2016 г.;
  - с 11 гласа „за”, 6 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-123, внесен от Димитър Андреев Делчев, Настимир Ананиев Ананиев, Антони Антониев Тренчев, Борислав Любенов Великов и Найден Маринов Зеленогорски на 17.10.2016 г.
  - с 11 гласа „за”, 6 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-124, внесен от Найден Маринов Зеленогорски, Борис Янков Ячев, Данаил Димитров Кирилов и Димитър Кирилов Байрактаров на 17.10.2016 г.
  - с 6 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 654-01-125, внесен от Четин Хюсеин Казак на 17.10.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума