Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/05/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2014 г., № 502-00-21, внесен от Министерски съвет на 19.03.2015 г.

Докладът ще се разглежда на съвместно заседание с Комисията по вероизповеданията и правата на човека, съгласно чл.109, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Отправяне на актуални въпроси към министъра на правосъдието г-н Христо Иванов, на основание чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за европейската заповед за защита, № 502-01-22, внесен от Министерски съвет на 21.03.2015 г.

4. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 554-01-43, внесен от ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ и група народни представители на 05.03.2015 г.

5. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието, № 554-01-52, внесен СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и група народни представители на 13.03.2015 г.
Форма за търсене
Ключова дума