Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
31/08/2016, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Законопроект за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака, № 602-02-27, внесен от Министерски съвет на 18.07.2016 г.

2. Законопроект за ратифициране на Спогодба между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София и на Приложение към Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията и Университетската агенция на франкофонията относно дейността на Висшето училище на франкофонията за администрация и управление (ВУФАУ) в София, № 602-02-28, внесен от Министерски съвет на 25.07.2016 г.

3. Законопроект за ратифициране на Двустранния договор между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА за участие в съвместната програма "Евростарс-2", № 602-02-29, внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г.

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението на нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от директора на Института по тютюна и тютюневите изделия Мария Къшева, от друга страна, за съхранение на данни за тютюневите изделия, нови тютюневи изделия и растителни изделия за пушене и на Споразумението за нивото на обслужване между Европейската комисия, представена от генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" Ксавие Пратс Монне, от една страна, и Република България, представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски, от друга страна, за съхранение на данни за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, № 602-02-31, внесен от Министерски съвет на 12.08.2016 г.

5. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерски съвет на 07.10.2015 г.

6. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 654-01-37, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ, ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, СВИЛЕН ФИЛИПОВ ИВАНОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ И РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА на 17.03.2016 г.
Форма за търсене
Ключова дума