Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/10/2016, 11:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Договора за залог върху трежъри сметката между Република България, представлявана от министъра на икономиката, и Европейския инвестиционен фонд за изпълнението на Инициативата за малки и средни предприятия по Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020, № 602-02-33, внесена от Министерски съвет на 15.09.2016 г.

2. Приемане на общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
- № 554-01-145, внесен от Анна Василева Александрова, Свилен Филипов Иванов и Данаил Димитров Кирилов и
- № 654-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев, Емил Димитров Симеонов, Кирил Петров Цочев, Мариана Георгиева Тодорова, Лъчезар Стаменов Никифоров, Янко Александров Янков и Станислав Димитров Анастасов на 07.07.2016 г.

3. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-163, внесен от Красимир Любомиров Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г., приет на първо гласуване на 24.02.2016 г.

4. Обсъждане за второ гласуване на законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 09.06.2016 г. - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума