Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
11/12/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, №454-01-54, внесен от Илия Илиев и група народни представители
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 11 декември 2014 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 454-01-54, внесен от Илия Илиев и група народни представители на 28. 11. 2014 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-н Илия Илиев. Със законопроекта се предлага в задължителните лични данни, съдържащи се в българските лични документи, в особени случаи да се вписва временен служебен адрес за кореспонденция. Предложено е също така гражданите да могат да подават заявление за издаване на документи за самоличност и без постоянен адрес – в общината, в която са регистрирани през последните пет години, въз основа на което компетентните органи да издават лични документи и да определят временен служебен адрес за кореспонденция. Законопроектът е в пряка връзка с предложения от същите вносители законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, в който е предвидено по изключение в гражданските регистри вместо постоянен адрес да може да бъде вписан служебен временен адрес.
  По законопроекта е представено отрицателно становище на Министерството на вътрешните работи, в което са посочени недостатъците му и причините поради което същия не може да бъде подкрепен.
  В хода на дискусията бе констатирано, че съществуващите проблеми, изложени от вносителите, не само че не могат да бъдат разрешени с предлаганите промени, но и ще се създадат допълнителни проблеми с тяхното прилагане. От предложените текстове на законопроекта не става ясно кои са особените случаи и кои са изключенията, в които ще се прилагат предложените разпоредби, респективно - каква е разликата между двете хипотези. Не е ясно как ще се определя временния служебен адрес за кореспонденция и за кореспонденция с кого и в какви случаи ще бъде използван, липсва определение на понятието, което не фигурира в действащите разпоредби на законодателството. Не става ясно дали предложения временен служебен адрес за кореспонденция е аналогичен или различен с временния служебен адрес, предложен от същите вносители с проекта за изменение в Закона за гражданската регистрация. Освен това с предложението в задължителните лични данни, съдържащи се в българските лични документи, в особени случаи да се вписва временен служебен адрес за кореспонденция ще се създадат и чисто практически проблеми, тъй като само в личната карта се посочва постоянен адрес, а в останалите документи графа за какъвто и да било адрес не съществува. Не става ясно и каква следва да е регистрацията на съответните лица в общината през последните пет години – с настоящ адрес или с предложения по Закона за гражданската регистрация временен служебен адрес. Не е ясно и какво се случва, ако през последните пет години едно лице има различни адресни регистрации в повече от една община.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 3 гласа - “за”, 8 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 454-01-54, внесен от Илия Илиев и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума