Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
20/01/2016

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина, № 502-02-36, внесен от Министерския съвет на 02.11.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 20.01.2015 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от Заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов, както следва:
  През април 2000 г. по предложение на Република България и Република Хърватия възниква Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE) към подмаса на Работна маса ІІІ на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа. Към настоящия момент страни - членки на инициативата са Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора, Словения и Турция.
  Инициативата има за цел да подпомогне разработването и ефективното функциониране на съгласувана регионална стратегия за поддържане на готовност за реагиране при бедствия, както и стратегия за недопускане на бедствия чрез обединяване на усилията на международно и национално ниво при пълното участие на страните от региона.
  Основният нормативен документ за функционирането на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа е Меморандумът за разбирателство относно Институционалната рамка на
  Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа. Меморандумът за разбирателство е подписан на 28 ноември 2013 г. по време на XXVII Регионална среща на инициативата в гр. Сараево, Босна и Херцеговина.
  Съгласно чл. 11 от меморандума държавите - членки финансират административните разходи на Инициативата като заплащат годишни вноски в размер 25 000 евро не по-късно от края на април на съответната календарна година. Това обстоятелство налага на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България меморандумът да бъде ратифициран от Народното събрание, тъй като се отнася до участието на Република България в международна организация и съдържа финансови задължения за страната.
  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно институционалната рамка на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE), подписан на 28 ноември 2013 г. в Сараево, Босна и Херцеговина.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума