Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
07/09/2016

  Проект за Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство, № 654-02-76 внесен от Валери Симеонов Симеонов, Джема Маринова Грозданова, Иван Пенков Иванов, Милена Цветанова Дамянова и Радослав Любчов Стойчев на 01.09.2016г.
  На своето редовно заседание, проведено на 7 септември 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Проект за Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство, № 654-02-76.внесен от н.п. Валери Симеонов Симеонов и н.п. Джема Маринова Грозданова, Иван П.Иванов, Милена Дамянова и Радослав Стойчев на 01.09.2016г.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от н.п. Джема Грозданова – съвносител на проекта за решение.
  През 2016 г. депутатът, представляващ българската общност в Унгария г-н Симеон Варга и група депутати от различни групи в унгарския парламент лансираха идеята за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство.
  Проект за решение на Унгарския парламент за обявяване на такъв ден е внесен от г-н Варга, а също от г-н Ваго Шебещен председател на групата за приятелство с Унгария, Кучак Ласло, Зам. Председател на групата за приятелство и депутатите членове на групата Андрер Балаж, Дунаи Моника, Панцел Карой, Дьорарош Алпар и Сабо Шандор, които са членове на различни политически фракции в парламента.
  За да представи тази идея, Симеон Варга проведе срещи в Народното събрание с Председателя и представители на Комисията по външна политика и с Групата за приятелство България-Унгария.
  Осъществено беше и посещение в София на групата за приятелство с България в унгарския парламент (6-8 юли 2016г.), при което тази тема отново беше обсъждана.

  Инициативата се ползва с подкрепа от унгарското правителство изразена няколкократно от посланика на Унгария в България Н.Пр. г-н Андраш Клейн и от Председателя на Комисията по външна политика на унгарския парламент г-н Жолт Немет в кореспонденция с Комисията по външна политика на Народното събрание. За дата, на която да се отбелязва това събитие се предлага 19 октомври.
  На този ден Българската Православна Църква чества Св. Йоан Рилски. При посещението си в Унгария ( 10-12 май 2016 г.) Н. Св.Българският Патриарх и Софийски Митрополит Неофит също изрази удовлетворението си от тази инициатива.
  От житието на светеца е известно, че неговите свети мощи са били пренесени от София през 1183 г. от унгарския крал Бела III, след един военен поход срещу Византия, която по това време е владеела България. Те са се намирали известно време в катедралата на тогавашната унгарска столица Естергом, а след това са върнати в Средец – днешна София през 1187 г. - с почит и уважение.
  По този повод, г-н Симеон Варга пое инициативата за поставяне на паметен знак за пребиваването на мощите на Св.Йоан Рилски до катедралата в Естергом.

  Така за дата на Ден за приятелство се избира не ден на общи военни победи, които винаги биха били за сметка на други държави, а денят в който се чества Св. Йоан Рилски.
  Обявяването на Ден на българо-унгарско приятелство дава възможност на тази дата да се провеждат ежегодно редица инициативи и прояви, които да показват общите моменти от нашата история, каквито имаме много в изминалото хилядолетие, а също така да се обсъждат позиции на двете държави по актуалните проблеми на съвремието, да се провежда културен обмен, да се реализират младежки инициативи и пр.
  Това би допринесло и за повишаване на интереса и уважението в Унгария към малката, но активна българска общност, която живее традиционно в Унгария от столетия.

  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика единодушно с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание, да приеме Проект за Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство, № 654-02-76 внесен от Валери Симеонов Симеонов, Джема Маринова Грозданова, Иван Пенков Иванов, Милена Цветанова Дамянова и Радослав Любчов Стойчев на 01.09.2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:
  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума