Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
16/12/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-34, внесен от Петър Славов и гр. нар. пр. на 31.10.2014 г.
  На свое заседание, проведено на 10 декември 2014 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-34, внесен от Петър Славов и гр. нар. пр. на 31.10.2014 г.
  От Министерството на вътрешните работи на заседанието присъстваха Красимир Ципов, заместник-министър, Кристина Лазарова, главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Нина Чимова, държавен експерт в дирекция „Правна“.
  Законопроектът бе представен от народния представител Димитър Делчев.
  С него се предлага служителите на МВР при охрана на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите, спортни състезания и други масови прояви, да носят на видно място на връхната си дреха личен идентификационен номер, позволяващ последваща идентификация на самоличността им.
  Предвижда се и санкция за неизпълнение на това задължение, както на самия полицай, така и на прекия му ръководител.
  В хода на дискусията част от народните представители се обединиха около предложението номерата за всяко отделно мероприятие да бъдат различни.
  От Министерството на вътрешните работи подкрепиха законопроекта и заявиха, че към настоящия момент има служители на Пътна полиция, които на униформата си ходят с бадж, снимка и съответния идентификационен номер. Използвайки този съществуващ модел, няма пречка да бъдат разписани съответните текстове като голяма част от въпросите по отношение на това къде трябва да стои този идентификационен номер ще бъдат уредени в подзаконов нормативен акт, а именно в Наредбата на Министерството на вътрешните работи за униформеното облекло.
  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с гласа 11 „за”, 4 гласа „против” и без гласове „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-34, внесен от Петър Славов и гр.нар.пр. на 31.10.2014 г.

  Председател на Комисията по
  вътрешна сигурност и обществен ред

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума