Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
24/02/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен от Министерски съвет на 02.02.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 19 февруари 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен от Министерски съвет на 02.02.2015 г.
  От Министерство на отбраната присъстваха Димитър Кюмюрджиев, заместник-министър, ген. Атанас Запрянов, съветник на министъра и Милена Маринова, н-к отдел „Международно право“ в Дирекция „Правно-нормативна дейност“. От Министерството на вътрешните работи присъстваха Ирена Дамянова, главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Красин Нешев, експерт в Дирекция „Човешки ресурси“.
  Законопроектът бе представен от заместник-министър Димитър Кюмюрджиев. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се предлага създаване на правна възможност международна организация на територията на страната да се комплектова с български военнослужещи и цивилен състав от граждани на Република България – държавни служители, служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, по Закона за Министерството на вътрешните работи и служители от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
  Предлага се също така създаване на нормативно основание на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва да се предоставят средства от бюджета на Министерството на отбраната за председателството на СИОР (Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на страните членки на НАТО) през 2015 г. и 2016 г., които ще се предоставят при условията и по реда, предвидени в акта на министъра на отбраната по чл. 226м, ал. 3 от ЗОВСРБ.
  С предлаганите промени се прецизира и разпоредбата на чл. 160, ал. 3 от ЗОВСРБ с оглед яснота при прилагането й спрямо офицерите във военните академии, висшите военни училища и научни организации, заемащи академични длъжности „доцент” и „професор” и тези, заемащи ръководни длъжности, за които има изискване да са хабилитирани лица.
  В обсъждането на законопроекта взе участие народният представител Валентин Радев, който подчерта, че този законопроект се отнася единствено за военнослужещи и цивилните служители, които да служат на територията на държавата и няма нищо общо с новите командни центрове, тъй като е започнат може би три години назад във времето.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“ подкрепи законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен от Министерски съвет на 02.02.2015 г. и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума