Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
05/03/2015

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропусквателен пункт Маказа-Нимфея, № 502-02-4, внесен от Министерски съвет на 16.02.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 25 февруари 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропусквателен пункт Маказа-Нимфея, № 502-02-4, внесен от Министерски съвет на 16.02.2015 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи: Момчил Панчев, началник отдел "Гранични проверки" и Ива Захариева, началник сектор в Дирекция "Международно сътрудничество".

  През 2008 г. е подписано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол при преминаване на границата, което е ратифицирано и е обнародвано в „Държавен вестник”.
  Споразумението разписва основните правила за извършване на съвместни гранични проверки на сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове по общата граница. Със същото споразумение двете страни поставят началото на съвместен граничен контрол на ГКПП Кулата-Промахон, като се съгласяват входящият и изходящият контрол да се извършват на ГКПП Промахон на гръцка територия.
  Съгласно чл. 1, ал. 6 от споразумението договарящите страни могат да се споразумеят чрез разменяне на писмени уведомления да разширят прилагането на споразумението и по отношение на други гранични контролно-пропускателни пунктове.
  През 1995 г. България и Гърция сключват Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на три нови гранични контролно-пропускателни пункта и пътни връзки между двете страни.
  На 18 юни 2014 г. Министерският съвет взе решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за извършване на съвместен контрол при преминаване на границата на граничен контролно-пропускателен пункт Маказа-Нимфея като основа за водене на преговори и за сключване на споразумението чрез размяна на вербални ноти. Въз основа на това решение през юли 2014 г. е сключено споразумението чрез размяна на вербални ноти.
  Със споразумението договарящите страни се съгласяват да разширят приложението на споразумението от 2008 г. и по отношение на ГКПП Маказа-Нимфея. Предвижда се входящият и изходящият контрол да се извършват на граничен контролно-пропускателен пункт Маказа на българска територия.

  В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие следното
  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България, да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван на граничния контролно-пропусквателен пункт Маказа-Нимфея, № 502-02-4, внесен от Министерски съвет на 16.02.2015 г.

  Становището на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е прието с единодушие.


  Председател на
  Комисията по Вътрешна сигурност
  и обществен ред:


  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума