Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
05/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите, № 454-01-3, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  На свое заседание, проведено на 26 февруари 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите, № 454-01-3, внесен от Волен Сидеров на 27.10.2014 г.

  Законопроектът бе представен от народният представител Илиян Тодоров. В изложението си народният представител изтъкна поредицата от трагични инциденти станали в страната ни през последните 15 години. Подчерта че, в страната ни е останало огромно количество боеприпаси, които са неизползваеми, преминали отдавна срока си за годност и опасни по начина, по който се съхраняват. Подобни боеприпаси, оръжия и взривни вещества освен в Министерство на отбраната се намират в притежание, съхранение и в други ведомства, институции и предприятия, които следва да ги обезвредят.
  Като изход от създалата се ситуация на занижен контрол бе предложено да се отговори чрез уреждането на със специален закон в който основна отговорност и задължение, да бъдат предоставени на Министерството на отбраната на Република България. Министерството на отбраната да поеме и осъществи обществената функция за обезвреждане на оръжия, боеприпаси и взривни вещества, тъй като притежава необходимия технически, кадрови и материален ресурс. От друга страна, огромна част от оръжията, боеприпасите и взривните вещества за обезвреждане, по различни начини са имущество на Министерството на отбраната.
  Председателят на комисията Атанас Атанасов представи доклад на Комисията по отбрана, като водеща комисия и становище на Министерството на отбраната, което не подкрепя законопроекта.
  Народният представител Стефан Дедев, взе отношение по предлагания законопроект, като изказа съмнения относно намеренията да се вменят допълнителни отговорности на БА допълнителни и различни от основните. Бе изтъкнато че, е важно да се постави акцент върху контрола на този вид дейност а не да се забраняват и отнемат правомощия.
  Народният представител Атанас Мерджанов, изтъкна че ще подкрепи този законопроект, съзнавайки, че той едва ли ще има успешна съдба, защото принципно възприема такъв подход и философия, за решаване и уреждането на тази материя.

  Народният представител Валентин Радев изказа своите съображения за това че, всички въпроси със проблематиката са били детайлно обсъждани на заседанието на Комисията по отбрана. Подчерта че обсъждането на проблемите са важни и наложителни, но предлаганият законопроект не решава нищо и не е насочен в правилната посока.
  Народният представител Хамид Хамид, изтъкна важността на проблема но подчерта че счита за важен акцента върху контрола на този вид дейност.
  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 1 глас „за“, 3 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“ не подкрепи Законопроект за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите, № 454-01-3, внесен от Волен Сидеров на 27.10.2014 г. и предлага на Народното събрание да не го приеме на първо гласуване.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума